• Damian P.: awiza na szczęście do otrzymania w porach od 7.00 do 22.00. podziękowania za ten fakt należą się dla gościa z kiosku: za to, że jest w zostanie tak długo wysiedzieć w prostej budce na Jana Pawła II. „W tak przedstawionym stanie faktycznym i prawnym, Sąd nie podziela stanowiska Skarżącej, iż w przedmiotowej sprawie wykonywana pracę…[Read more]

  • Jednak podanie uzasadnionej przyczyny, musi nastąpić wraz z doręczeniem pisma zawierającego poinformowanie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu. Podanie przyczyny nieprawdziwej, czyli po prostu pozornej, jest zgodne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie i wypowiedzenie umowy o produkcję w rozumieniu kodeksu pracy (zob. Adam Nowak…[Read more]

  • umowy faktury became a registered member 1 month, 2 weeks ago